Bruxelles Formation biedt in haar OCR een brede waaier van diensten aan voor werkzoekenden in Brussel :

  • Voorlichtingssessies en inschrijving op ons e-learning platform (kantoorautomatisering, basiskennis Frans & rekenen, secretariële vaardigheden, computergrafiek, management, web-multimedia, programmeren...) ;
  • Online coaching voor e-leerlingen ;
  • Een voor iedereen toegankelijke werkruimte, uitgerust met 45 computers, professionele software en naslagwerken, open van maandag tot vrijdag van 8.15 tot 16.45 uur, waar een facilitator de lerenden begeleidt ;
  • Workshops voor de kennismaking met kantoorautomatisering en multimedia ;
  • Voorbereiding op psycho-technische en wervingstesten (Selor, Epso...) ;
  • Afstandsonderwijs in boekhouding ;
    * Digitale vaardigheden certificatie tests.

Dit OCR is voorbehouden aan werkzoekenden die voor een opleiding zijn ingeschreven. Het OCR is toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit.

Adresse

12 rue Cantersteen, 1000 Bruxelles

Accès en transports en commun

Gare Centrale


Horaires

Maandag tot donderdag, van 9 tot 16 uur.
Open : dinsdag en donderdag van 9.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.00

Informations complémentaires
Tarifs

Gratis