Andere actoren digitale geletterdheid
a
ATELIER INFORMATIQUE BRUXELLOIS ASBL
Een onderneming in de sociale economie die zich richt op de bestrijding van de digitale kloof, het opknappen van computers en recycling in het kader van duurzame ontwikkeling.
logo ATELIER INFORMATIQUE BRUXELLOIS ASBL
Kaart van de Brusselese OCR's